Фотографии строительства цементного завода Бим Шон / Hình ảnh xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn 1979-1980